Název
Kód
Skladem
bez DPH
s DPH
 • Orlen Molyka Pasta - 500 g ( Mogul Molyka Pasta )

  MOGUL MOLYKA PASTA Plastická maziva / Tuhá maziva a výrobky z nich MOGUL MOLYKA PASTA je určena, vzhledem k svému specifickému složení, jako mazací prostředek vyhraněného použití, nebo jako separační prostředek při některých speciálních operacích, či separátor, zajišťující dosažení rozebíratelnosti strojních dílů, vystavených teplotním či jiným vlivům. Je vhodná k apretaci kluzných ploch strojních dílů namáhaných vysokými tlaky, k mazání strojních součástí s občasnými pohyby a s obtížnou možností domazávání nebo jako mazací prostředek při některých tvářecích operacích (lisování, tažení apod.). Velmi časté je také její použití ve funkci separačního prostředku - např. mazání rozebíratelných, tepelně exponovaných spojení (šroubová spojení autoklávů a jiných zařízení). V takových případech je mazivo schopné funkce až do teplot rozkladu MoS2, tj. do cca 390 stupňů C. Výrobní číslo: V592912318, Název produktu: Mogul Molyka Pasta - 500 g, Označení balení: K 1/2 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 0,6 kg
  257599
  Dostupných 2 ksSkladem 2 ks + u dodavatele 0 ks

  611,46 Kč

  739,87 Kč

 • Orlen Molyka R - 500 g plastické mazivo ( Mogul Molyka R )

  MOGUL MOLYKA R Plastická maziva / Tuhá maziva a výrobky z nich MOGUL MOLYKA R se používá, vzhledem ke svým specifickým užitným vlastnostem, jako mazací prostředek vyhraněného použití, případně jako separační prostředek při některých speciálních technologických operacích, či separátor, zajišťující dosažení rozebíratelnosti strojních dílů, vystavených teplotním či jiným (obvykle teplotním) vlivům. V podmínkách Technické praxe se využívá k apretaci kluzných elementů strojů a zařízení namáhaných vysokými tlaky a k mazání strojních součástí tepelně exponovaných. Usnadňuje montáž a demontáž rozebíratelných spojení (matice, šrouby aj.) a urychluje záběh namáhaných strojních částí (kluzná uložení, ozubené převody aj.). Často se uplatňuje i jako mazivo a separátor při tváření kovů. Rovněž je možné využití tohoto produktu jako přísady do některých olejů (případně i do některých plastických hmot) sloužící ke zlepšení třecích a nouzových vlastností. Tento produkt je schopný funkce až do teplot rozkladu MoS2, tj. do cca 360 až 390 stupňů C. Výrobní číslo: V592921320, Název produktu: Mogul Molyka R - 500 g, Označení balení: K 1/2 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 0,6 kg
  257598
  Dostupných 8 ksSkladem 8 ks + u dodavatele 0 ks

  698,02 Kč

  844,60 Kč

 • Mogul K 28 - 10 L kompresorový olej

  MOGUL K 28 Průmyslová maziva / Kompresorové oleje Klasifikace, Specifikace ISO VG 460, ISO 6743: DAA; DIN 51 506 VBL MOGUL K 28 je určen pro plynové kompresory na nejvyšší tlaky, pro mazán pomaloběžných málo zatížených průmyslových převodovek s přesně opracovanými zuby (šnekové převody) a pro některé zvláštní případy oběhových mazacích souprav vystavených vysokým teplotám. Výrobní číslo: V032250310, Název produktu: Paramo K 28 - 10 L kompresorový olej, Označení balení: K 10 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257828
  Dostupných 1 ksSkladem 1 ks + u dodavatele 0 ks

  1 136,32 Kč

  1 374,95 Kč

 • Mogul CLP 100 - 10 L převodový olej

  Výrobní číslo: V032158310, Název produktu: Paramo CLP 100 - 10 L převodový olej, Označení balení: K 10 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257633
  Dostupných 19 ksSkladem 19 ks + u dodavatele 0 ks

  724,81 Kč

  877,02 Kč

 • Mogul Stabilizátor PH - 4 L obráběcí kapalina

  Výrobní číslo: V032455309, Název produktu: Paramo Stabilizátor PH - 4 L obráběcí kapalina, Označení balení: K 4, Přibližná hmotnost produktu / balení : 4 kg
  257716
  Dostupných 1 ksSkladem 1 ks + u dodavatele 0 ks

  2 822,60 Kč

  3 415,35 Kč

 • Mogul EPK-1 - 10 L řezný olej

  Výrobní číslo: V032419310, Název produktu: Paramo EPK-1 - 10 L řezný olej, Označení balení: K 10 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257846
  Dostupných 1 ksSkladem 1 ks + u dodavatele 0 ks

  2 692,92 Kč

  3 258,43 Kč

 • Orlen Hartex 120 - 20 L kalící olej ( Mogul TK46 )

  Výrobní číslo: V032709310, Název produktu: Paramo TK46 - 10 L kalící olej, Označení balení: K 10, Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257734
  Dostupných 3 ksSkladem 3 ks + u dodavatele 0 ks

  1 464,41 Kč

  1 771,93 Kč

 • Orlen Hartex 120 - 205 L kalící olej ( Mogul TK46 )

  Výrobní číslo: V032709203, Název produktu: Paramo TK46 - 180 kg kalící olej, Označení balení: SN, Přibližná hmotnost produktu / balení : 180 kg
  257733
  Dostupných 2 ksSkladem 2 ks + u dodavatele 0 ks

  13 568,61 Kč

  16 418,01 Kč

 • Orlen Mogul A 00 - 250 g plastické mazivo

  MOGUL A 00 Plastická maziva / Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení Klasifikace, Specifikace NLGI 00, ISO 6743/9 - BBHA 00, DIN 51 502 G00G-20 Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny aj.) automobilů a mobilních strojů. V některých případech se používá i jako náplň pomaloběžných uzavřených převodovek, vyžadujících mazání plastickým mazivem, případně k mazání starších netěsných převodovek (event. ve směsi s olejem), u nichž při použití kapalných maziv není možné zajistit potřebnou těsnost. Díky svým dobrým užitným vlastnostem se používá úspěšně i v oblasti průmyslu - např. mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými dopravními cestami (tukovody) v hutích, válcovnách a jinde, některých netěsných průmyslových převodovek; za zmínku stojí i mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení aj. Výrobní číslo: V591201318, Název produktu: Mogul A 00 - 250 g plastické mazivo, Označení balení: K 250 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 0,3 kg
  257605
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  55,36 Kč

  66,99 Kč

 • Orlen Mogul A 00 - 8 kg plastické mazivo

  MOGUL A 00 Plastická maziva / Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení Klasifikace, Specifikace NLGI 00, ISO 6743/9 - BBHA 00, DIN 51 502 G00G-20 Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny aj.) automobilů a mobilních strojů. V některých případech se používá i jako náplň pomaloběžných uzavřených převodovek, vyžadujících mazání plastickým mazivem, případně k mazání starších netěsných převodovek (event. ve směsi s olejem), u nichž při použití kapalných maziv není možné zajistit potřebnou těsnost. Díky svým dobrým užitným vlastnostem se používá úspěšně i v oblasti průmyslu - např. mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými dopravními cestami (tukovody) v hutích, válcovnách a jinde, některých netěsných průmyslových převodovek; za zmínku stojí i mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení aj. Výrobní číslo: V591201323, Název produktu: Mogul A 00 - 8 kg plastické mazivo, Označení balení: TK 8, Přibližná hmotnost produktu / balení : 8 kg
  257606
  Dostupných 11 ksSkladem 11 ks + u dodavatele 0 ks

  952,87 Kč

  1 152,97 Kč

 • Orlen Mogul A 00 - 170 kg plastické mazivo

  MOGUL A 00 Plastická maziva / Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení Klasifikace, Specifikace NLGI 00, ISO 6743/9 - BBHA 00, DIN 51 502 G00G-20 Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny aj.) automobilů a mobilních strojů. V některých případech se používá i jako náplň pomaloběžných uzavřených převodovek, vyžadujících mazání plastickým mazivem, případně k mazání starších netěsných převodovek (event. ve směsi s olejem), u nichž při použití kapalných maziv není možné zajistit potřebnou těsnost. Díky svým dobrým užitným vlastnostem se používá úspěšně i v oblasti průmyslu - např. mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými dopravními cestami (tukovody) v hutích, válcovnách a jinde, některých netěsných průmyslových převodovek; za zmínku stojí i mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení aj. Výrobní číslo: V591201211, Název produktu: Mogul A 00 - 170 kg plastické mazivo, Označení balení: SN, Přibližná hmotnost produktu / balení : 170 kg
  257183
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  18 938,75 Kč

  22 915,89 Kč

 • Orlen Mogul A 00 - 40 kg plastické mazivo

  MOGUL A 00 Plastická maziva / Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení Klasifikace, Specifikace NLGI 00, ISO 6743/9 - BBHA 00, DIN 51 502 G00G-20 Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny aj.) automobilů a mobilních strojů. V některých případech se používá i jako náplň pomaloběžných uzavřených převodovek, vyžadujících mazání plastickým mazivem, případně k mazání starších netěsných převodovek (event. ve směsi s olejem), u nichž při použití kapalných maziv není možné zajistit potřebnou těsnost. Díky svým dobrým užitným vlastnostem se používá úspěšně i v oblasti průmyslu - např. mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými dopravními cestami (tukovody) v hutích, válcovnách a jinde, některých netěsných průmyslových převodovek; za zmínku stojí i mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení aj. Výrobní číslo: V591201205, Název produktu: Mogul A 00 - 40 kg plastické mazivo, Označení balení: NDO, Přibližná hmotnost produktu / balení : 40 kg
  257182
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  4 647,48 Kč

  5 623,45 Kč

 • Orlen Mogul A 00 - 1 kg plastické mazivo

  MOGUL A 00 Plastická maziva / Plastická maziva pro mobilní stroje a zařízení Klasifikace, Specifikace NLGI 00, ISO 6743/9 - BBHA 00, DIN 51 502 G00G-20 Mazivo MOGUL A 00 je určen zejména k mazání kluzných uložení, a to především uložení podvozků mobilních strojů a zařízení. Velmi dobře odolává vlivům vody a díky svému složení má dobré přirozené ochranné vlastnosti proti korozi a rezivění. S úspěchem se používá k mazání svislých a kulových čepů a dalších kluzných uložení (ložiska hřídelí, uložení táhel, točny aj.) automobilů a mobilních strojů. V některých případech se používá i jako náplň pomaloběžných uzavřených převodovek, vyžadujících mazání plastickým mazivem, případně k mazání starších netěsných převodovek (event. ve směsi s olejem), u nichž při použití kapalných maziv není možné zajistit potřebnou těsnost. Díky svým dobrým užitným vlastnostem se používá úspěšně i v oblasti průmyslu - např. mazání vodních tkacích stavů v textilním průmyslu, zatížených kluzných uložení mazaných centrálně dlouhými dopravními cestami (tukovody) v hutích, válcovnách a jinde, některých netěsných průmyslových převodovek; za zmínku stojí i mazání pohybových řetězů, namáhaných kluzných uložení aj. Výrobní číslo: V591201320, Název produktu: Mogul A 00 - 1000 g plastické mazivo, Označení balení: TK 1, Přibližná hmotnost produktu / balení : 1 kg
  257180
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  141,06 Kč

  170,68 Kč

 • Orlen OH-160 M - 20 L kalící olej ( Mogul TK150 )

  Výrobní číslo: V032698310, Název produktu: Paramo TK150 - 10 L kalící olej, Označení balení: K 10, Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257851
  Dostupných 4 ksSkladem 4 ks + u dodavatele 0 ks

  1 339,92 Kč

  1 621,31 Kč

 • Orlen Hartex 70 S - 20 L kalící olej ( Mogul TK22 )

  Výrobní číslo: V032710310, Název produktu: Paramo TK22 - 10 L kalící olej, Označení balení: K 10, Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257731
  Dostupných 2 ksSkladem 2 ks + u dodavatele 0 ks

  1 762,91 Kč

  2 133,12 Kč

 • Orlen Superol CB 30 - 5 L motorový olej ( Mogul M6A )

  Značka Paramo a Mogul na českém trhu ukončila prodej . Možné alternativní produkty pro Mogul M6A jsou: Carline M6A - 1 L motorový olej minerální Carline M6A - 4 L motorový olej minerální Carline M6A - 10 L motorový olej minerální Carline M6A - 30 L motorový olej minerální Carline M6A - 180 kg motorový olej minerální Výrobní číslo: V531304313, Název produktu: Mogul M6A - 4 L motorový olej, Označení balení: K 4 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 4 kg Skupina: Ostatní motorové oleje pro osobní vozidla Klasifikace a Specifikace SAE 30, API SB Popis Pro mazání starých typů benzinových motorů s nízkými požadavky na užitné vlastnosti maziva, výjimečně i pro nenáročné motory naftové.
  257261
  Dostupných 54 ksSkladem 54 ks + u dodavatele 0 ks

  291,67 Kč

  352,92 Kč

 • Orlen M6AD SAE 40 - 205 L motorový olej ( Mogul M6AD )

  Značka Paramo a Mogul na českém trhu ukončila prodej . Možné alternativní produkty pro Mogul M6AD jsou: Carline M6AD - 1 L motorový olej minerální Carline M6AD - 4 L motorový olej minerální Carline M6AD - 10 L motorový olej minerální Carline M6AD - 30 L motorový olej minerální Carline M6AD - 180 kg motorový olej minerální Výrobní číslo: V531305203, Název produktu: Mogul M6AD - 180 kg motorový olej, Označení balení: SN, Přibližná hmotnost produktu / balení : 180 kg Skupina: Ostatní motorové oleje pro osobní vozidla Klasifikace a Specifikace SAE 40, API SC/CB Popis Pro starší typy benzinových a nepřeplňovaných naftových motorů se středními až nižšími požadavky na výkonnostní úroveň maziva.
  257361
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  9 945,90 Kč

  12 034,54 Kč

 • Orlen M6AD SAE 40 - 60 L motorový olej ( Mogul M6AD )

  Značka Paramo a Mogul na českém trhu ukončila prodej . Možné alternativní produkty pro Mogul M6AD jsou: Carline M6AD - 1 L motorový olej minerální Carline M6AD - 4 L motorový olej minerální Carline M6AD - 10 L motorový olej minerální Carline M6AD - 30 L motorový olej minerální Carline M6AD - 180 kg motorový olej minerální Výrobní číslo: V531305210, Název produktu: Mogul M6AD - 50 kg motorový olej, Označení balení: SN 50, Přibližná hmotnost produktu / balení : 50 kg Skupina: Ostatní motorové oleje pro osobní vozidla Klasifikace a Specifikace SAE 40, API SC/CB Popis Pro starší typy benzinových a nepřeplňovaných naftových motorů se středními až nižšími požadavky na výkonnostní úroveň maziva.
  257272
  Dostupných 7 ksSkladem 7 ks + u dodavatele 0 ks

  3 195,20 Kč

  3 866,19 Kč

 • Orlen Superol CB 30 - 205 L motorový olej ( Mogul M6A )

  Značka Paramo a Mogul na českém trhu ukončila prodej . Možné alternativní produkty pro Mogul M6A jsou: Carline M6A - 1 L motorový olej minerální Carline M6A - 4 L motorový olej minerální Carline M6A - 10 L motorový olej minerální Carline M6A - 30 L motorový olej minerální Carline M6A - 180 kg motorový olej minerální Výrobní číslo: V531304203, Název produktu: Mogul M6A - 180 kg motorový olej, Označení balení: SN, Přibližná hmotnost produktu / balení : 180 kg Skupina: Ostatní motorové oleje pro osobní vozidla Klasifikace a Specifikace SAE 30, API SB Popis Pro mazání starých typů benzinových motorů s nízkými požadavky na užitné vlastnosti maziva, výjimečně i pro nenáročné motory naftové.
  257707
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  9 885,27 Kč

  11 961,18 Kč

 • Orlen Hartex 70 S - 205 L kalící olej ( Mogul TK22 )

  Výrobní číslo: V032710203, Název produktu: Paramo TK22 - 180 kg kalící olej, Označení balení: SN, Přibližná hmotnost produktu / balení : 180 kg
  257730
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  14 249,34 Kč

  17 241,70 Kč

 • Orlen OH-160 M - 205 L kalící olej ( Mogul TK150 )

  Výrobní číslo: V032698203, Název produktu: Paramo TK150 - 180 kg kalící olej, Označení balení: SN, Přibližná hmotnost produktu / balení : 180 kg
  257727
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  12 943,86 Kč

  15 662,07 Kč

 • Orlen Superol CB 30 - 20 L motorový olej ( Mogul M6A )

  Značka Paramo a Mogul na českém trhu ukončila prodej . Možné alternativní produkty pro Mogul M6A jsou: Carline M6A - 1 L motorový olej minerální Carline M6A - 4 L motorový olej minerální Carline M6A - 10 L motorový olej minerální Carline M6A - 30 L motorový olej minerální Carline M6A - 180 kg motorový olej minerální Výrobní číslo: V531304314, Název produktu: Mogul M6A - 10 L motorový olej, Označení balení: K 10 , Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg Skupina: Ostatní motorové oleje pro osobní vozidla Klasifikace a Specifikace SAE 30, API SB Popis Pro mazání starých typů benzinových motorů s nízkými požadavky na užitné vlastnosti maziva, výjimečně i pro nenáročné motory naftové.
  257705
  Dostupných 29 ksSkladem 29 ks + u dodavatele 0 ks

  1 099,34 Kč

  1 330,20 Kč

 • Mogul Trans 85W-140 - 10 L převodový olej

  MOGUL TRANS 85W-140 Převodové oleje / Převodové oleje pro vysoké tlaky - vícestupňové Klasifikace, Specifikace SAE 85W-140, API GL-4, MIL-L-2105 Je určen k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních osobních, dodávkových a nákladních automobilů, stavebních strojů, zemědělské a jiné techniky. Je vhodný pro celoroční používání; výhodná je možnost jeho aplikace ve velmi širokém Rozsah u provozních teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek. Použití v průmyslových aplikacích (např. namáhané průmyslové převodovky, pracující za vysokých teplot) je možné. Výrobní číslo: V531413314, Název produktu: Mogul Trans 85W-140 - 10 L převodový olej, Označení balení: K 10, Přibližná hmotnost produktu / balení : 10 kg
  257459
  Dostupných 0 ksSkladem 0 ks + u dodavatele 0 ks

  1 232,32 Kč

  1 491,11 Kč

 • Mogul LC 2 - 400 g patrona plastické mazivo

  MOGUL LC 2 Plastická maziva / Plastická maziva průmyslová Klasifikace, Specifikace NLGI 2, ISO 6743/9 BEEB 2, DIN 51 502 KP2P-30 Mazivo je určeno zejména k mazání zatížených valivých ložisek pracujících při vysokých teplotách. Je vhodné i pro ložiska kluzná, případně pro malé ozubené převody. Jeho typickou vlastností je vysoká termická a oxidační stabilita, umožňující použití v pohyblivých uloženích pracujících při teplotách až do cca 150 stupňů C (při častém domazávání až do 180 stupňů C) po relativně dlouhou dobu. Dobrá odolnost proti vodě předurčuje tento výrobek i k mazání uložení, pracujících v možném kontaktu s vodou. Výrobní číslo: V591399330, Název produktu: Mogul LC 2 - 400 g patrona plastické mazivo, Označení balení: TK 400, Přibližná hmotnost produktu / balení : 0,4 kg
  257315
  Dostupných 7 ksSkladem 7 ks + u dodavatele 0 ks

  144,22 Kč

  174,51 Kč